Цени на стандартен монтаж на Високостенен тип климатици*

За климатик с мощност до 14000 BTU: 180 лв.

За климатик с мощност до 18000 BTU: 200 лв.

За климатик с мощност до 24000 BTU: 220 лв.

За климатик с мощност над 24000 BTU: 240 лв.

Цени на стандартен монтаж на Колонен,Касетъчен и Канален тип климатици*

За климатик с мощност до 33000 BTU: 260 лв.

За климатик с мощност до 48000 BTU: 280 лв

За климатик с мощност до 60000 BTU: 330 лв


Стандартен  монтаж включва:

1. Доставка на климатична сплит система и материали

2. Фиксиране на основата на вътрешното тяло на климатика

3. Пробиване на отвор в стената

4. Монтаж на стойките за външното тяло

5. Закрепване на външното тяло

6. Монтаж на тръбен пакет (медни тръби с термоизолация) – дължина до 3 м.

7. Монтаж на вътрешното тяло

8. Свързване на тръбите на вътрешното и външното тяло

9. Изолирбанд и бандажна лента

10. Отводняваща гофрирана тръба – дължина до 3 м.

11. Захранващ кабел 3х1.5 кв.мм--дължина до 3 м.

12. Кабел за комуникация 4х1.5 кв.мм --дължина до 4 м.

13. Щепсел-1 бр.

14. Вакуумиране на системата

15. Включване на климатика и отчитане на работните параметри

16. Попълване на гаранционната карта

17. Обучение за работа с климатика и прилежащото му управление.Допълнителни услуги:

Допълнителни дейности, материали и услуги, които не са включени в цените на „стандартен монтаж”:


При тръбен път по-дълъг от 3 м. до 14 000 BTU: 25лв./м.

При тръбен път по-дълъг от 3 м. до 24 000BTU: 30лв./м.

Удължаване на кондензен маркуч: 3 лв./м.

Захранващ кабел: 2-5лв./м.

Монтаж на два етапа- допълнително: 50 лв.

Допълнителна дупка във втора стена: 20лв.

Вкопаване на тръбен път за фибран (без измазване): 5 лв./м.

Вкопаване на тръбен път за тухла (без измазване): 20 лв./м.

Вкопаване на тръбен път за бетон (без измазване): 30 лв./м.

Вкопаване на захранващ кабел в тухла (без измазване): 3 лв./м.

Вкопаване на захранващ кабел в бетон (без измазване): 5 лв./м.

Декорация с PVC канал (16 х 16) за тръбен път на метър: 5 лв./м.

Декорация с PVC канал (60 х 60) за тръбен път на метър: 15 лв./м.

Демонтаж и монтаж на стандартен стъклопакет – 24мм. с размери 80/150: 25 лв./бр.

Антивибрационни тампони(комплект): 30 лв./бр.

Демонтаж на сплит система до 24 000 btu: 50 лв./бр.

Монтаж на демонтирана климатична система със старите тръби: 130лв.

Преместване на външно тяло + Удължената тръба на метър: 60лв.

Преместване на вътрешно тяло + Удължената тръба на метър: 60лв.

Повикване на техническа група без причина (климатика не е включен в контакта, стари батерии на дистанционното, неспособност за управление на устройството и др.): 35 лв

При монтаж над втори жилищен етаж и при невъзможност за ползване на асансьор, се заплаща качване за всеки следващ етаж.: 10 лв.

* Цените са валидни само за закупени от нас климатици и за гр. София


Цените могат да бъдат понижавани или повишавани в зависимост от сезона и конюнктурата на пазара, 

от местонахождението на монтажа, от количеството монтажи на едно място, както и от промени в цените на покупните материали.